Sklep wszystkie kategorie
Strona głównaCentrum pomocy

Warunki korzystania

Przeczytaj uważnie tę umowę, zanim przejdziesz dalej

Witamy w www.geekbuying.com! Niniejsze Warunki użytkowania opisują zasady i warunki dotyczące dostępu i korzystania z witryny na stronie www.geekbuying.com. Niniejsze oświadczenie jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem a użytkownikami Witryny (zwaną dalej „użytkownikiem”, „Członkiem”, „Klientem” lub „Użytkownikiem”) i www.geekbuying.com (określane dalej jako „my”, „nasze”, „nas” lub „Geekbuying”, „strona”), proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek produkty z naszej strony.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub w związku z nimi będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego w Stanach Zjednoczonych do rozstrzygania sporów.

Umowa z użytkownikiem

Uzyskując dostęp do tej witryny, przeglądając ją lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, jednocześnie zgadzając się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

Nasze produkty i usługi są kierowane głównie do osób dorosłych. Jeśli jesteś niepełnoletni, upewnij się, że odwiedzasz Stronę pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

1. Stan umowy

1.1 Jako warunek swojej dostępu i korzystania ze Strony lub Usług, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji podczas korzystania z Serwisu lub Usług.

1.2 Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny lub Usług wyłącznie do własnych celów prywatnych i wewnętrznych. Zgadzasz się, że (a) nie będziesz kopiować, reprodukować, pobierać, ponownie publikować, sprzedawać, rozpowszechniać ani odsprzedawać żadnych Usług ani żadnych informacji, tekstów, obrazów, grafik, klipów wideo, dźwięków, katalogów, plików, baz danych lub ofert itp. dostępne na Stronie lub za jej pośrednictwem („Zawartość Witryny”) oraz (b) nie będziesz kopiować, reprodukować, pobierać, kompilować ani w żaden inny sposób wykorzystywać Treści Witryny do celów prowadzenia działalności gospodarczej, która konkuruje z Geekbuying lub w inny sposób komercyjnie wykorzystuje zawartość witryny. Systematyczne pobieranie zawartości strony ze strony w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu (za pośrednictwem robotów, pająków, urządzeń automatycznych lub procesów ręcznych) bez pisemnej zgody Geekbuying jest zabronione. Używanie jakichkolwiek treści lub materiałów w Witrynie w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w Warunkach, jest zabronione.

1.3 Musisz przeczytać Politykę prywatności Geekbuying, która reguluje ochronę i wykorzystanie danych osobowych Użytkowników będących w posiadaniu Geekbuying i naszych oddziałów. Zgadzasz się na wykorzystanie danych osobowych o Tobie zgodnie z Polityka prywatności.

1.4 Geekbuying może umożliwiać Użytkownikom dostęp do treści, produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie poprzez hiperłącza (w formie linku, banerów, kanałów lub innych), API lub w inny sposób do strony internetowej tych stron trzecich. Ostrzegamy przed zapoznaniem się z niniejszymi warunkami korzystania z witryny internetowej i / lub polityką prywatności przed korzystaniem z Witryny. Przyjmujesz do wiadomości, że Geekbuying nie ma kontroli nad stroną internetową takich stron trzecich, nie monitoruje takiej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za nikogo za taką stronę internetową ani za jakiekolwiek treści, produkty lub usługi udostępnione na takiej stronie internetowej.

1.5 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań w celu podważenia integralności systemów komputerowych lub sieci Geekbuying i / lub jakiegokolwiek innego Użytkownika, ani uzyskać nieautoryzowanego dostępu do takich systemów lub sieci komputerowych.

1.6 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogą podważyć integralność systemu opinii Geekbuying, takich jak pozostawienie pozytywnych opinii dla siebie za pomocą drugorzędnych identyfikatorów użytkowników lub przez osoby trzecie lub przez pozostawienie bezpodstawnej negatywnej opinii dla innego użytkownika.

2. Obowiązki użytkownika

Użytkownik 2.1 musi być zarejestrowany w Witrynie, aby korzystać z niektórych Usług. Z wyjątkiem zgody geekbuying, jeden Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto użytkownika w Witrynie. Geekbuying może anulować lub zakończyć konto użytkownika, jeśli Geekbuying ma powody, by podejrzewać, że Użytkownik zarejestrował jednocześnie lub kontrolował dwa lub więcej kont użytkowników. Ponadto, Geekbuying może odrzucić wniosek Użytkownika o rejestrację z dowolnego powodu.

2.2 Po rejestracji w Witrynie, Geekbuying przydzieli konto i wyda identyfikator użytkownika i hasło (te ostatnie zostaną wybrane przez zarejestrowanego Użytkownika podczas rejestracji) każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi. Konto może mieć internetowe konto e-mail z ograniczoną przestrzenią dyskową do wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail. Po zostaniu Użytkownikiem Geekbuying, zgadzasz się upoważnić Geekbuying do przechowywania i wykorzystywania twoich informacji zgodnie z Polityka prywatności.

2.3 Zestaw identyfikatora użytkownika i hasła jest unikalny dla pojedynczego konta. Każdy użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa identyfikatora użytkownika i hasła oraz za wszystkie działania podejmowane na koncie. Żaden użytkownik nie może udostępniać, przypisywać ani zezwalać na korzystanie z konta użytkownika, identyfikatora lub hasła przez inną osobę poza podmiotem gospodarczym użytkownika. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Geekbuying, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa konta.

Użytkownik 2.4 zgadza się, że wszelkie działania podejmowane na jego koncie (w tym między innymi publikowanie informacji o firmie lub produkcie, klikanie w celu zaakceptowania dodatkowych Umów lub zasad, subskrypcja lub dokonanie płatności za dowolne usługi, wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu konta e-mail) spowoduje być uznane za autoryzowane przez Użytkownika.

Użytkownik 2.5 przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie konta innym osobom lub zezwolenie wielu użytkownikom na korzystanie z konta (łącznie „wielokrotnego użytku”) może spowodować nieodwracalną szkodę dla geekbuying lub innych użytkowników witryny. Użytkownik zabezpieczy Geekbuying, nasze filie, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi stratami lub szkodami (w tym między innymi utratą zysków) poniesionymi w wyniku wielokrotnego korzystania z konta. Użytkownik zgadza się również, że w przypadku wielokrotnego korzystania z konta lub niezapewnienia przez Użytkownika bezpieczeństwa konta, Geekbuying nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego naruszenia i ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć konto użytkownika bez odpowiedzialności wobec użytkownika.

Użytkownik 2.6 gwarantuje, że informacje podane podczas rejestracji konta Geekbuying są dokładne, zgodne z prawdą, zgodne z prawem i ważne i należą wyłącznie do Ciebie. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych dostarczanych do Geekbuying, a Geekbuying nie ponosi odpowiedzialności i nie zaoferuje żadnej rekompensaty za żadne nieprawidłowości.

Użytkownik 2.7 ma możliwość anulowania zamówienia tylko przed wysyłką, kontaktując się z naszym centrum wsparcia. Firma Geekbuying zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na strategię działania za uprzednim powiadomieniem konta użytkownika. Jednak po wysłaniu zamówienia zamówienie nie może zostać anulowane, zmienione ani zwrócone. Po otrzymaniu przesyłki nasz Zwrot wchodzi w życie.

Użytkownik 2.8 będzie szanowany, aby mieć możliwość subskrybowania lub anulowania subskrypcji biuletynu po rejestracji.

Użytkownik 2.9 rozumie i zgadza się, że Geekbuying ma prawo do czasowego lub trwałego wypowiedzenia całości lub części usług w dowolnym czasie, zgodnie z własnymi potrzebami biznesowymi (w tym, ale nie ograniczając się do przypadków takich jak naruszenie warunków i warunków Geekbuying, niedopuszczalne oraz nieuzasadnione komentarze lub zachowania wobec wizerunku marki Geekbuying).

2.10 Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące naszej usługi, napisz do nas bezpośrednio na adres Skontaktuj się z nami. Masz również prawo złożyć skargę na oficjalne autotesty. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość poradzenia sobie z Twoimi obawami przed skontaktowaniem się z osobami trzecimi, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

3. Akceptacja warunków zamówienia

3.1 Pamiętaj, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie możemy zaakceptować i które muszą zostać anulowane. Geekbuying zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania zamówienia z jakiegokolwiek powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia dotyczące ilości dostępnych do kupienia, niedokładności lub błędy w informacji o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział unikania zobowiązań kredytowych i oszustw. Przed przyjęciem zamówienia możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji. Skontaktujemy się z Tobą w przypadku anulowania całości lub części Twojego zamówienia lub jeśli do zaakceptowania Twojego zamówienia będą wymagane dodatkowe informacje.
Biorąc pod uwagę popularność i / lub ograniczenia dostaw niektórych naszych produktów, Geekbuying może ograniczyć liczbę produktów dostępnych do zakupu. Geekbuying zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostępnych do kupienia w dowolnym czasie, nawet po złożeniu zamówienia.

3.2 Dokonując zakupu, zgadzasz się, że ryzyko przeniesienia strat z Geekbuying do Ciebie od momentu dostarczenia zamówienia do przewoźnika.
Będziesz ponosić wszystkie związane z tym zobowiązania i ryzyko podczas transportu zlecenia przez osobę trzecią.

3.3 W przypadku płatności, wysyłki i dostawy zamówienia, użytkownicy powinni zgodzić się z warunkami określonymi w Fracht i płatność.

3.4 W przypadku gwarancji i zwrotu, użytkownicy powinni zgodzić się z warunkami Zwrot.

4. Warunki użytkowania

Wykorzystanie licencji 4.1
Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej geekbuying.com w celu osobistego i niekomercyjnego wyświetlania przejściowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności i na mocy niniejszej licencji nie można modyfikować ani kopiować materiałów, używać tych materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych ani do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego) próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie geekbuying.com, usuń wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy z materiałów lub prześlij materiały do ​​innej osoby lub "zwierciadlub" materiały na jakimkolwiek innym serwerze. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez geekbuying.com w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

4.2 Zastrzeżone
Materiały na stronie geekbuying.com są dostarczane "tak jak jest". Geekbuying.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto geekbuying.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej związanej z tą witryną.

4.3 Ograniczenia
W żadnym przypadku geekbuying.com ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności), wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na geekbuying. com, nawet jeśli geekbuying.com lub autoryzowany przedstawiciel geekbuying.com został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Wersje i błędy 4.4
Materiały pojawiające się na stronie geekbuying.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Ponadto geekbuying.com nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Ponadto geekbuying.com może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Ponadto geekbuying.com nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

4.5 Links
Witryna geekbuying.com nie przejrzała wszystkich stron internetowych powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Włączenie takich linków nie oznacza poparcia ze strony geekbuying.com na stronie internetowej. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Warunki użytkowania witryny 4.6
Strona geekbuying.com może w dowolnym czasie zmienić warunki korzystania ze swojej strony internetowej bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków użytkowania.

O Geekbuying

W Geekbuying chodzi o to, aby życie naszych klientów było wygodne i mądrzejsze. Posiadamy ogromny wybór produktów i oferujemy bezkonkurencyjne ceny. Jeśli szukasz najnowszego i najlepszego produktu w kategoriach takich jak inteligentne gadżety do domu i na zewnątrz, Geekbuying jest tam, gdzie powinieneś być!

Geekbuying to najlepsze centrum zakupów dla nowych produktów obejmujących inteligentne produkty domowe, takie jak odkurzacze, sprzęt fitness, taki jak bieżnie, najwyższej klasy meble domowe i biurowe, artykuły zewnętrzne, w tym e-rowery, skutery i inne towary konsumpcyjne, takie jak telewizory, zabawki RC i wiele więcej! Kupuj swoje ulubione marki i produkty już dziś!

Prawa autorskie © 2012-2021 GeekBuying.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.