ad
0 Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

  Strona glowna > Centrum pomocy
  Przeglądaj pomoc

  Warunki korzystania

  Przeczytaj uważnie tę umowę, zanim przejdziesz dalej

  Witamy w www.geekbuying.com ! Niniejsze Warunki użytkowania opisują zasady i warunki dotyczące dostępu i korzystania z witryny na stronie www.geekbuying.com. Niniejsze oświadczenie jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem (użytkownikami) Witryny (zwanymi dalej "użytkownik", "Członek", "Klient" lub "Użytkownik") oraz www.geekbuying.com (zwane dalej "my", "nasz", "nas" lub "Geekbuying", "strona" poniżej), Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i postanowień przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów z naszej strony.

  Umowa z użytkownikiem

  Uzyskując dostęp, przeglądając lub korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, jednocześnie uzgadniając, że odpowiadasz za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymś z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

  Nasze produkty i usługi są kierowane głównie do osób dorosłych. Jeśli jesteś niepełnoletni, upewnij się, że odwiedzasz Stronę pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

  1. Stan umowy

  1.1 Jako warunek swojej dostępu i korzystania ze Strony lub Usług, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji podczas korzystania z Serwisu lub Usług.

  1.2 Zgadzasz się korzystać ze Strony lub Usług wyłącznie do własnych celów prywatnych i wewnętrznych. Użytkownik zgadza się, że (a) nie będzie kopiować, powielać, pobierać, ponownie publikować, sprzedawać, rozpowszechniać ani odsprzedawać żadnych Usług ani żadnych informacji, tekstów, obrazów, grafik, klipów wideo, dźwięków, katalogów, plików, baz danych ani list itp. dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem ("Treść strony") oraz (b) nie będą Państwo kopiować, powielać, pobierać, kompilować ani w inny sposób wykorzystywać Treści Witryny do celów prowadzenia działalności komercyjnej konkurującej z Geekbuying lub w inny sposób komercyjnie eksploatować zawartość strony. Systematyczne pobieranie Treści Witryny ze Strony w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu (za pośrednictwem robotów, pająków, automatów lub procesów ręcznych) bez pisemnej zgody Geekbuying jest zabronione. Wykorzystywanie jakichkolwiek treści lub materiałów w Witrynie w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w Warunkach, jest zabronione.

  1.3 Musisz przeczytać Politykę prywatności Geekbuying, która reguluje ochronę i wykorzystanie danych osobowych dotyczących Użytkowników będących w posiadaniu Geekbuying i naszych oddziałów. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie danych osobowych użytkownika zgodnie z Polityka prywatności.

  1.4 Geekbuying może umożliwiać Użytkownikom dostęp do treści, produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie poprzez hiperłącza (w formie linku, banerów, kanałów lub innych), API lub w inny sposób do strony internetowej tych stron trzecich. Ostrzegamy przed zapoznaniem się z niniejszymi warunkami korzystania z witryny internetowej i / lub polityką prywatności przed korzystaniem z Witryny. Przyjmujesz do wiadomości, że Geekbuying nie ma kontroli nad stroną internetową takich stron trzecich, nie monitoruje takiej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za nikogo za taką stronę internetową ani za jakiekolwiek treści, produkty lub usługi udostępnione na takiej stronie internetowej.

  1.5 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań w celu podważenia integralności systemów komputerowych lub sieci Geekbuying i / lub jakiegokolwiek innego Użytkownika, ani uzyskać nieautoryzowanego dostępu do takich systemów lub sieci komputerowych.

  1.6 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić integralności systemu informacji zwrotnej Geekbuying, takich jak pozostawienie pozytywnej opinii dla siebie za pomocą wtórnych identyfikatorów członków lub przez strony trzecie lub pozostawiając niepotwierdzoną negatywną opinię dla innego użytkownika.

  Obowiązki 2.User

  Użytkownik 2.1 musi być zarejestrowany na Stronie, aby móc korzystać z niektórych Usług. Za wyjątkiem zatwierdzenia przez geekbuying, jeden Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto użytkownika w Witrynie. Geekbuying może anulować lub zamknąć konto Użytkownika, jeśli Geekbuying ma powody, by podejrzewać, że Użytkownik jednocześnie zarejestrował lub kontrolował dwa lub więcej kont użytkowników. Ponadto, Geekbuying może odrzucić wniosek użytkownika o rejestrację z dowolnego powodu.

  2.2 Po rejestracji w Witrynie, Geekbuying przydzieli konto i wyda identyfikator użytkownika i hasło (te ostatnie zostaną wybrane przez zarejestrowanego Użytkownika podczas rejestracji) każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi. Konto może mieć internetowe konto e-mail z ograniczoną przestrzenią dyskową do wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail. Po zostaniu Użytkownikiem Geekbuying, zgadzasz się upoważnić Geekbuying do przechowywania i wykorzystywania twoich informacji zgodnie z Polityka prywatności.

  2.3 Zestaw identyfikatora użytkownika i hasła jest unikalny dla pojedynczego konta. Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego identyfikatora użytkownika i hasła oraz za wszystkie czynności wykonywane na jego koncie. Żaden użytkownik nie może udostępniać, przypisywać ani zezwalać na korzystanie z konta, identyfikatora lub hasła Użytkownika innym osobom spoza własnego podmiotu gospodarczego. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić Geekbuying, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu jego hasła lub konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa konta.

  Użytkownik 2.4 zgadza się, że wszelkie działania podejmowane na jego koncie (w tym między innymi publikowanie informacji o firmie lub produkcie, klikanie w celu zaakceptowania dodatkowych Umów lub zasad, subskrypcja lub dokonanie płatności za dowolne usługi, wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu konta e-mail) spowoduje być uznane za autoryzowane przez Użytkownika.

  Użytkownik 2.5 potwierdza, że ​​udostępnienie konta innym osobom lub zezwolenie wielu użytkownikom na korzystanie z konta (łącznie "wielokrotnego użycia") może spowodować nieodwracalną szkodę dla geekbuying lub innych użytkowników witryny. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Geekbuying, nasze spółki stowarzyszone, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli od wszelkich strat lub szkód (w tym, lecz nie wyłącznie, utraty zysków) poniesionych w związku z wielokrotnym korzystaniem z konta. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że w przypadku wielokrotnego użycia konta lub niezapewnienia przez Użytkownika bezpieczeństwa konta, Geekbuying nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego naruszenia oraz ma prawo do zawieszenia lub zakończenia konta Użytkownika. bez odpowiedzialności wobec Użytkownika.

  Użytkownik 2.6 gwarantuje, że informacje podane podczas rejestracji konta Geekbuying są dokładne, zgodne z prawdą, zgodne z prawem i ważne i należą wyłącznie do Ciebie. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych dostarczanych do Geekbuying, a Geekbuying nie ponosi odpowiedzialności i nie zaoferuje żadnej rekompensaty za żadne nieprawidłowości.

  Użytkownik 2.7 ma możliwość anulowania zamówienia tylko przed wysyłką, kontaktując się z naszym centrum wsparcia. Firma Geekbuying zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na strategię działania za uprzednim powiadomieniem konta użytkownika. Jednak po wysłaniu zamówienia zamówienie nie może zostać anulowane, zmienione ani zwrócone. Po otrzymaniu przesyłki nasz Zwrot wchodzi w życie.

  Użytkownik 2.8 będzie szanowany, aby mieć możliwość subskrybowania lub anulowania subskrypcji biuletynu po rejestracji.

  2.9 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Geekbuying ma prawo do czasowego lub stałego rozwiązania całości lub części usług w dowolnym momencie, zgodnie z własnymi potrzebami biznesowymi (w tym między innymi z przypadkami naruszania warunków korzystania z usługi Geekbuying, niedopuszczalne i nieuzasadnione komentarze lub zachowania w stosunku do wizerunku marki Geekbuying).

  2.10 Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące naszej usługi, napisz do nas bezpośrednio na adres Kontakt z nami. Masz również prawo złożyć skargę na oficjalne autotesty. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość poradzenia sobie z Twoimi obawami przed skontaktowaniem się z osobami trzecimi, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

  3. Akceptacja warunków zamówienia

  3.1 Pamiętaj, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie możemy zaakceptować i które muszą zostać anulowane. Geekbuying zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania zamówienia z jakiegokolwiek powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia dotyczące ilości dostępnych do kupienia, niedokładności lub błędy w informacji o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział unikania zobowiązań kredytowych i oszustw. Przed przyjęciem zamówienia możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji. Skontaktujemy się z Tobą w przypadku anulowania całości lub części Twojego zamówienia lub jeśli do zaakceptowania Twojego zamówienia będą wymagane dodatkowe informacje.
  Biorąc pod uwagę popularność i / lub ograniczenia dostaw niektórych naszych produktów, Geekbuying może ograniczyć liczbę produktów dostępnych do zakupu. Geekbuying zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostępnych do kupienia w dowolnym czasie, nawet po złożeniu zamówienia.

  3.2 Dokonując zakupu, zgadzasz się, że ryzyko przeniesienia strat z Geekbuying do Ciebie od momentu dostarczenia zamówienia do przewoźnika.
  Będziesz ponosić wszystkie związane z tym zobowiązania i ryzyko podczas transportu zlecenia przez osobę trzecią.

  3.3 W przypadku płatności, wysyłki i dostawy zamówienia, użytkownicy powinni zgodzić się z warunkami określonymi w Fracht i płatność.

  3.4 W przypadku gwarancji i zwrotu, użytkownicy powinni zgodzić się z warunkami Zwrot.

  4. Warunki użytkowania

  Wykorzystanie licencji 4.1
  Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej geekbuying.com w celu osobistego i niekomercyjnego wyświetlania przejściowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności i na mocy niniejszej licencji nie można modyfikować ani kopiować materiałów, używać tych materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych ani do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego) próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie geekbuying.com, usuń wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy z materiałów lub prześlij materiały do ​​innej osoby lub "zwierciadlub" materiały na jakimkolwiek innym serwerze. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez geekbuying.com w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

  4.2 Zastrzeżone
  Materiały na stronie geekbuying.com są dostarczane "tak jak jest". Geekbuying.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto geekbuying.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej związanej z tą witryną.

  4.3 Ograniczenia
  W żadnym przypadku geekbuying.com ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności), wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na geekbuying. com, nawet jeśli geekbuying.com lub autoryzowany przedstawiciel geekbuying.com został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

  Wersje i błędy 4.4
  Materiały pojawiające się na stronie geekbuying.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Ponadto geekbuying.com nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Ponadto geekbuying.com może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Ponadto geekbuying.com nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

  4.5 Links
  Witryna geekbuying.com nie przejrzała wszystkich stron internetowych powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Włączenie takich linków nie oznacza poparcia ze strony geekbuying.com na stronie internetowej. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

  Warunki użytkowania witryny 4.6
  Strona geekbuying.com może w dowolnym czasie zmienić warunki korzystania ze swojej strony internetowej bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków użytkowania.